Sundhedshuset i Ærøskøbing

På Ærø ønskede terapeuterne at dem der deltager i rehabiliteringsforløb, har mulighed for at træne

mange af de udfordringer de møder til hverdag når de færdes i de gamle købstæder. Derfor er der

i rehabiliteringshaven blandt andet mulighed for at træne gang på toppede brosten, træne at stige ombord på

”færgen” på den specialbyggede rampe, der har samme hældning som Ærøfærgen ved høj og lavvande, træne

at stige ombord på den specialbyggede trappe, hvor trinhøjden har samme trinhøjde som den bus der kører rundt

på øen, og øve sig på at bussen stopper, på vores specialbyggede busstop.

Terapeuterne på Ærø roser meget det funktionelle i forbindelse med deres Copla rehabiliteringshave.

Se kataloger

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål